FANDOM


Ancient Elf
エンシェント・エルフ
AncientElf-SDY-NA-C-1E
 Tên Việt Yêu tinh viễn cổ
 Tên Nhật エンシェント・エルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Enshento Erufu
 Tên Hàn 고대 엘프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1450 / 1200
 Mã số 93221206
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.