Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ancient Elf

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ancient Elf
エンシェント・エルフ
AncientElf-SDY-NA-C-1E.png
 Tên Việt Vị Tiên Cổ Xưa
 Tên Nhật エンシェント・エルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Enshento Erufu
 Tên Hàn 고대 엘프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1450 / 1200
 Mã số 93221206
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên