Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ancient Gear Box

7.486bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ancient Gear Box
古代の機械箱(アンティーク・ギアボックス)
AncientGearBox-PRIO-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械箱
アンティーク・ギアボックス
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械箱
アンティーク・ギアボックス
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Bokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Box
 Tên Hàn 앤틱 기어 박스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 60953949
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên