FANDOM


Ancient Gear Gadjiltron Dragon
古代の機械巨竜(アンティーク・ギアガジェルドラゴン)
AncientGearGadjiltronDragon-SDGR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械巨竜
アンティーク・ギアガジェルドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械巨竜
アンティーク・ギアガジェルドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giagajerudoragon
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Gadjildragon
 Tên Hàn 앤틱 기어 가젤 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 50933533
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.