Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ancient Gear Tank

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ancient Gear Tank
古代の機械戦車(アンティーク・ギアタンク)
AncientGearTank-SD10-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械戦車
アンティーク・ギアタンク
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械戦車
アンティーク・ギアタンク
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giatanku
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Tank
 Tên Hàn 앤틱 기어 탱크
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 37457534
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên