FANDOM


"Anti" (アンチ Anchi) là một archetype được dùng bởi E'Rah trong manga Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Mỗi lá bài "Anti" đối kháng với một trong bốn nguyên tố của các tư tế ở Astral World.