FANDOM


Một lá bài kháng-hỗ trợ(anti-support) là bất kỳ lá bài nào cụ thể phản kháng lại các lá bài khác dựa theo Hệ, Loại, các quái thú với Cấp sao, Hạng sao, ATK, hoặc DEF. Thậm chí có những lá bài cụ thể còn kháng lại với các archetypes.

Một số ví dụ:

Danh sách các lá bài kháng-hỗ trợ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.