FANDOM


Ape Magician
マジシャンズ・エイプ
ApeMagician-ABYR-EN-C-1E
 Tên Nhật マジシャンズ・エイプ
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Eipu
 Tên Nhật (Dịch) Magician's Ape
 Tên Hàn 매지션즈 에이프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 31975743
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.