FANDOM


Tên Tiếng Việt của lá này không chính thức.

Mô tả Tiếng Việt của lá này không chính thức.

Aqua Madoor
アクア・マドール
AquaMadoor-YSKR-EN-C-1E.png
 Tên Việt Ngự Thủy Sư
 Tên Nhật アクア・マドール
 Tên Hàn 물의 조종자
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1200 / 2000
 Mã số 85639257
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên