FANDOM


Arcana Force EX - The Light Ruler
アルカナフォースEX(エクストラ)THE LIGHT RULER(ザ・ライト・ルーラー)
ArcanaForceEXTheLightRuler-SP13-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
EX
エクストラ-
THE LIGHT RULER
ザ・ライト・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースEX
エクストラ
-THE LIGHT RULER
ザ・ライト・ルーラー
 Tên Hàn 아르카나 포스 EX-빛의 통치자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 05861892
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.