FANDOM


Arcana Force EX - The Light Ruler
アルカナフォースEX(エクストラ)THE LIGHT RULER(ザ・ライト・ルーラー)
ArcanaForceEXTheLightRuler-SP13-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
EX
エクストラ-
THE LIGHT RULER
ザ・ライト・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースEX
エクストラ
-THE LIGHT RULER
ザ・ライト・ルーラー
 Tên Hàn 아르카나 포스 EX-빛의 통치자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 05861892
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên