FANDOM


Arcana Force VII - The Chariot
アルカナフォース(セブン)THE CHARIOT(ザ・チャリオット)
ArcanaForceVIITheChariot-LODT-EN-C-UE
 Tên Việt Lực Lượng Arcana VII - Kỵ Xa
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
セブン-
THE CHARIOT
ザ・チャリオット
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅦ
セブン
-THE CHARIOT
ザ・チャリオット
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Sebun - Za Chariotto
 Tên Hàn 아르카나 포스 Ⅶ-더 채리어트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1700
 Mã số 34568403
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên