FANDOM


Arcana Force VII - The Chariot
アルカナフォース(セブン)THE CHARIOT(ザ・チャリオット)
ArcanaForceVIITheChariot-LODT-EN-C-UE
 Tên Việt Lực Lượng Arcana VII - Kỵ Xa
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
セブン-
THE CHARIOT
ザ・チャリオット
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅦ
セブン
-THE CHARIOT
ザ・チャリオット
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Sebun - Za Chariotto
 Tên Hàn 아르카나 포스 Ⅶ-더 채리어트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1700
 Mã số 34568403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác