FANDOM


Arcana Force XVIII - The Moon
アルカナフォースⅩⅧ(エイティーン)THE MOON(ザ・ムーン)
 Tên Việt Lực Lượng Arcana XVIII - Mặt Trăng
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
ⅩⅧ
エイティーン-
THE MOON
ザ・ムーン
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅩⅧ
エイティーン
-THE MOON
ザ・ムーン
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Eitīn - Za Mūn
 Tên Hàn 아르카나 포스 ⅩⅧ-더 문
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 97452817
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên