FANDOM


Arcana Force XXI - The World
アルカナフォースⅩⅩⅠ(トゥエンティーワン)THE WORLD(ザ・ワールド)
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
ⅩⅩⅠ
トゥエンティーワン-
THE WORLD
ザ・ワールド
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅩⅩⅠ
トゥエンティーワン
-THE WORLD
ザ・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Tuentīwan - Za Wārudo
 Tên Hàn 아르카나 포스 ⅩⅩⅠ-더 월드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 3100 / 3100
 Mã số 23846921
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên