FANDOM


Arcana Force XXI - The World
アルカナフォースⅩⅩⅠ(トゥエンティーワン)THE WORLD(ザ・ワールド)
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
ⅩⅩⅠ
トゥエンティーワン-
THE WORLD
ザ・ワールド
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅩⅩⅠ
トゥエンティーワン
-THE WORLD
ザ・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Tuentīwan - Za Wārudo
 Tên Hàn 아르카나 포스 ⅩⅩⅠ-더 월드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 3100 / 3100
 Mã số 23846921
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác