FANDOM


Arcana Force XXI - The World
アルカナフォースⅩⅩⅠ(トゥエンティーワン)THE WORLD(ザ・ワールド)
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
ⅩⅩⅠ
トゥエンティーワン-
THE WORLD
ザ・ワールド
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅩⅩⅠ
トゥエンティーワン
-THE WORLD
ザ・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Tuentīwan - Za Wārudo
 Tên Hàn 아르카나 포스 ⅩⅩⅠ-더 월드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 3100 / 3100
 Mã số 23846921
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.