FANDOM


Arduous Decision
 • Nhật:
  じゅう
  の決
  けつ
  だん
 • Kana:
  じゅうの
  けつ
  だん
 • Romaji: Kujū no Ketsudan
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Giở lên 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn và cho đối phương chọn 1 trong số chúng ngẫu nhiên. Nếu nó là Bài Quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó và lấy lá còn lại lên tay bạn. Nếu không, đưa cả hai lá bài vào Mộ bài.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Arduous Decision Pick up the top 2 cards of your Deck and have your opponent select 1 of them at random. If it is a Monster Card, you can Special Summon it and add the other card to your hand. If not, send both cards to the Graveyard.

Hình ảnh khác