FANDOM


Arkbrave Dragon
アークブレイブドラゴン
ArkbraveDragon-SR02-EN-UR-1E
 Tên Việt Hạm Hùng Long
 Tên Nhật アークブレイブドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Ākubureibu Doragon
 Tên Hàn 아크브레이브 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 33282498
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác