FANDOM


Armades, Keeper of Boundaries
(げん)(そう)(しゅ)()(しゃ)アルマデス
ArmadesKeeperofBoundaries-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
しゅ
しゃアルマデス
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の守
しゅ
しゃ
アルマデス
 Tên Hàn 환층의 수호자 아르마데스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Mã số 88033975
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.