Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Armed Dragon LV5

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Armed Dragon LV5
アームド・ドラゴン LV(レベル)
ArmedDragonLV5-LCYW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Rồng Vũ Trang LV5
 Tên Nhật (Kana) アームド・ドラゴン
LV
レベル5
 Tên Nhật (Chuẩn) アームド・ドラゴン LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Āmudo Doragon Reberu Faibu
 Tên Hàn 암드 드래곤 LV5
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1700
 Mã số 46384672
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên