FANDOM


Armed Samurai - Ben Kei
(じゅう)(そう)()(しゃ)-ベン ・ ケイ
ArmedSamuraiBenKei-LCYW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
そう
しゃ-ベン ・ ケイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
そう
しゃ
-ベン ・ ケイ
 Tên Nhật (rōmaji) Jūsōmusha Ben Kei
 Tên Nhật (Dịch) Heavy-Clothed Warrior - Ben Kei
 Tên Hàn 중무장무사-벤 케이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 800
 Mã số 84430950
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên