FANDOM


Armed Samurai - Ben Kei
(じゅう)(そう)()(しゃ)-ベン ・ ケイ
ArmedSamuraiBenKei-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
そう
しゃ-ベン ・ ケイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
そう
しゃ
-ベン ・ ケイ
 Tên Nhật (rōmaji) Jūsōmusha Ben Kei
 Tên Nhật (Dịch) Heavy-Clothed Warrior - Ben Kei
 Tên Hàn 중무장무사-벤 케이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 800
 Mã số 84430950
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác