FANDOM


Armityle the Chaos Phantom
(こん)(とん)(げん)()アーミタイル
ArmityletheChaosPhantom-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Armityle, Hỗn Thế Ma Vương
 Tên Nhật (Kana)
こん
とん
げん
まアーミタイル
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
とん
げん
アーミタイル
 Tên Nhật (rōmaji) Konton Genma Āmitairu
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Phantom Demon Armityle
 Tên Hàn 혼돈환마 아미타일
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 43378048
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.