Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Armor Exe

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Armor Exe
()(どう)アーマー エグゼ
300px
 Tên Nhật (Kana)
どうアーマー エグゼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
アーマー エグゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Āmā Eguze
 Tên Nhật (Dịch) Magical Armor Exe
 Tên Hàn 마도 아머 에그제
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1400
 Mã số 07180418
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên