FANDOM


Armored Cybern
アーマード・サイバーン
ArmoredCybern-SDCR-EN-C-1E
 Tên Nhật アーマード・サイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Āmādo Saibān
 Tên Hàn 아머드 사이번
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 67159705
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên