FANDOM


Armored Cybern
アーマード・サイバーン
ArmoredCybern-SDCR-EN-C-1E
 Tên Nhật アーマード・サイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Āmādo Saibān
 Tên Hàn 아머드 사이번
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 67159705
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác