FANDOM


Armored Starfish
アーマード・スターフィッシュ
 Tên Nhật アーマード・スターフィッシュ
 Tên Hàn 무장한 불가사리
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 850 / 1400
 Mã số 17535588
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác