FANDOM


Armored Zombie
(よろい)()(しゃ)ゾンビ
ArmoredZombie-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
よろい
しゃゾンビ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よろい
しゃ
ゾンビ
 Tên Hàn 갑옷 무사 좀비
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 20277860
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên