FANDOM


Aromage Cananga
アロマージ-カナンガ
AromageCananga-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Việt Tinh Hương Linh Cananga
 Tên Nhật アロマージ-カナンガ
 Tên Nhật (rōmaji) Aromāji - Kananga
 Tên Hàn 아로마지-카난가
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 22174866
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên