FANDOM


Arsenal Summoner
ウェポンサモナー
ArsenalSummoner-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật ウェポンサモナー
 Tên Hàn 웨폰 서머너
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1600
 Mã số 85489096
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác