FANDOM


Artifact Beagalltach
アーティファクト-ベガルタ
ArtifactBeagalltach-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật アーティファクト-ベガルタ
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Begaruta
 Tên Hàn 아티팩트-베갈타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2100
 Mã số 12697630
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác