FANDOM


Artifact Beagalltach
アーティファクト-ベガルタ
ArtifactBeagalltach-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật アーティファクト-ベガルタ
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Begaruta
 Tên Hàn 아티팩트-베갈타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2100
 Mã số 12697630
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên