FANDOM


Artifact Beagalltach
アーティファクト-ベガルタ
ArtifactBeagalltach-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật アーティファクト-ベガルタ
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Begaruta
 Tên Hàn 아티팩트-베갈타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2100
 Mã số 12697630
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.