FANDOM


Artifact Durendal
アーティファクト-デュランダル
ArtifactDurendal-MP15-EN-UR-1E
 Tên Nhật アーティファクト-デュランダル
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Dyurandaru
 Tên Nhật (Dịch) Artifact - Durandal
 Tên Hàn 아티팩트-듀란달
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2100
 Mã số 69840739
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên