FANDOM


Artifact Durendal
アーティファクト-デュランダル
ArtifactDurendal-MP15-EN-UR-1E
 Tên Nhật アーティファクト-デュランダル
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto - Dyurandaru
 Tên Nhật (Dịch) Artifact - Durandal
 Tên Hàn 아티팩트-듀란달
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2100
 Mã số 69840739
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.