FANDOM


Artifact Failnaught
アーティファクト-フェイルノート
ArtifactFailnaught-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật アーティファクト-フェイルノート
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto Feirunōto
 Tên Hàn 아티팩트-페일노트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1600
 Mã số 48086335
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.