Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Artifact Failnaught

7.247bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Artifact Failnaught
アーティファクト-フェイルノート
ArtifactFailnaught-MP15-EN-C-1E.png
 Tên Nhật アーティファクト-フェイルノート
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto Feirunōto
 Tên Hàn 아티팩트-페일노트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1600
 Mã số 48086335
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên