FANDOM


Artifact Labrys
アーティファクト-ラブリュス
ArtifactLabrys-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật アーティファクト-ラブリュス
 Tên Hàn 아티팩트-라브류스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1000
 Mã số 47863787
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác