FANDOM


Asceticism of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(あら)(ぎょう)
AsceticismoftheSixSamurai-STOR-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
あら
ぎょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の荒
あら
ぎょう
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubushū no Aragyō
 Tên Nhật (Dịch) Asceticism of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯 무사의 황행
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 27821104
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên