FANDOM


Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
(アサルト) BF(ブラックフェザー)(なみだ)(あめ)のチドリ
AssaultBlackwingChidoritheRainSprinkling-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
アサルト
BF
ブラックフェザー-
なみだ
あめのチドリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アサルト
BF
ブラックフェザー
-涙
なみだ
あめ
のチドリ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Burakkufezā - Namidaame no Chidori
 Tên Nhật (Dịch) Assault Black Feather - Chidori the Rain Sprinkling
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 23338098
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác