Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
(アサルト) BF(ブラックフェザー)神立(がんだち)のオニマル
AssaultBlackwingOnimarutheDivineThunder-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Kích Hắc Vũ - Onimaru Thần Lôi
 Tên Nhật (Kana)
アサルト
BF
ブラックフェザー-
神立
がんだちのオニマル
 Tên Nhật (Chuẩn)
アサルト
BF
ブラックフェザー
-神立
がんだち
のオニマル
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Burakku Fezā - Gandachi no Onimaru
 Tên Nhật (Dịch) Assault Black Feather - Onimaru the Divine Thunder
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 80773359
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên