FANDOM


Assault Blackwing - Sayo the Rain Hider
(アサルト) BF(ブラックフェザー)(あま)(がく)れのサヨ
AssaultBlackwingSayotheRainHider-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
アサルト
BF
ブラックフェザー-
あま
がくれのサヨ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アサルト
BF
ブラックフェザー
-雨
あま
がく
れのサヨ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Burakku Fezā - Amagakure no Sayo
 Tên Nhật (Dịch) Assault Black Feather - Sayo the Rain Hider
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 100
 Mã số 17994645
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.