FANDOM


Assault Blackwing - Sayo the Rain Hider
(アサルト) BF(ブラックフェザー)(あま)(がく)れのサヨ
AssaultBlackwingSayotheRainHider-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
アサルト
BF
ブラックフェザー-
あま
がくれのサヨ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アサルト
BF
ブラックフェザー
-雨
あま
がく
れのサヨ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Burakku Fezā - Amagakure no Sayo
 Tên Nhật (Dịch) Assault Black Feather - Sayo the Rain Hider
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 100
 Mã số 17994645
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên