FANDOM


Assault Blackwing - Sayo the Rain Hider
(アサルト) BF(ブラックフェザー)(あま)(がく)れのサヨ
AssaultBlackwingSayotheRainHider-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
アサルト
BF
ブラックフェザー-
あま
がくれのサヨ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アサルト
BF
ブラックフェザー
-雨
あま
がく
れのサヨ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Burakku Fezā - Amagakure no Sayo
 Tên Nhật (Dịch) Assault Black Feather - Sayo the Rain Hider
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 100
 Mã số 17994645
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác