FANDOM


Assault Blackwing - Sohaya the Rain Storm
(アサルト) BF(ブラックフェザー)五月雨(さみだれ)のソハヤ
AssaultBlackwingSohayatheRainStorm-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
アサルト
BF
ブラックフェザー-
五月雨
さみだれのソハヤ
 Tên Nhật (Chuẩn)
アサルト
BF
ブラックフェザー
-五月雨
さみだれ
のソハヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Burakku Fezā - Samidare no Sohaya
 Tên Nhật (Dịch) Assault Black Feather - Sohaya the Summer Shower
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 2000
 Mã số 53389254
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác