Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Assault Mode Activate

5.815bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Assault Mode Activate
バスター・モード
AssaultModeActivate-CRMS-EN-C-UE.png
 Tên Nhật バスター・モード
 Tên Nhật (rōmaji) Basutā Mōdo
 Tên Nhật (Dịch) Buster Mode
 Tên Hàn 버스터 모드
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
 Mã số 80280737
 Loại Hiệu ứng Cost, Effect
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên