Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Assault Spirits

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Assault Spirits
アサルト・スピリッツ
300px
 Tên Nhật アサルト・スピリッツ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Supirittsu
 Tên Hàn 어썰트 스피릿
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 87043568
 Loại Hiệu ứng Effect, Quick-like
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên