FANDOM


Assault Wyvern
アサルトワイバーン
AssaultWyvern-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật アサルトワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Waibān
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 29311166
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác