FANDOM


Aurkus, Lightsworn Druid
ライトロード・ドルイド オルクス
AurkusLightswornDruid
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1200/1800
Mã số 07183277
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú "Lightsworn" (bất cứ đâu) không thể bị chọn mục tiêu bởi Phép, Bẫy, hoặc hiệu ứng bài. Vào mỗi Lượt Kết thúc của bạn; Đưa 2 lá từ đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Bạn phải điều khiểnmặt-ngửa này để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
"Lightsworn" monsters (everywhere) cannot be targeted by Spells, Traps, or card effects. During each of your End Phases: Send the top 2 cards of your Deck to the Graveyard. You must control this face-up card to activate and to resolve this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên