FANDOM


Azure-Eyes Silver Dragon
(そう)(がん)(ぎん)(りゅう)
AzureEyesSilverDragon-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Thương-Nhãn Ngân Long
 Tên Nhật (Kana)
そう
がんの
ぎん
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
がん
の銀
ぎん
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Sōgan no Ginryū
 Tên Hàn 하늘빛 눈의 은룡
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 40908371
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.