Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

B-Buster Drake

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
B-Buster Drake
(ビー)-バスター・ドレイク
BBusterDrake-SDKS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ビー-バスター・ドレイク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ビー
-バスター・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Bī-Basutā Doreiku
 Tên Hàn B-버스터 드레이크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Union / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1800
 Mã số 77411244
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên