FANDOM


Baby Raccoon Tantan
()(だぬき)たんたん
BabyRaccoonTantan-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
だぬきたんたん
 Tên Nhật (Chuẩn)
だぬき
たんたん
 Tên Nhật (rōmaji) Kodanuki Tantan
 Tên Nhật (Dịch) Baby Tanuki Tantan
 Tên Hàn 꼬마너구리 탕탕
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 800
 Mã số 28118128
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.