FANDOM


Bad Aim
フレンドリーファイア
BadAim-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật フレンドリーファイア
 Tên Nhật (rōmaji) Furendorī Faia
 Tên Nhật (Dịch) Friendly Fire
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46253216
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]