FANDOM


Bad Luck Blast
()(うん)(ばく)(だん)
BadLuckBlast-BOSH-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
うんの
ばく
だん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
の爆
ばく
だん
 Tên Nhật (rōmaji) Fuun no Bakudan
 Tên Nhật (Dịch) Bad Luck Bomb
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 76004142
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]