FANDOM


Bad Reaction to Simochi
シモッチによる(ふく)()(よう)
 Tên Việt Tác dụng Phụ với Simochi
 Tên Nhật (Kana) シモッチによる
ふく
よう
 Tên Nhật (Chuẩn) シモッチによる副
ふく
よう
 Tên Nhật (rōmaji) Shimocchi ni yoru Fukusayō
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 40633297
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]