FANDOM


Bahamut Shark
バハムート・シャーク
BahamutShark-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật バハムート・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Bahamūto Shāku
 Tên Hàn 바하무트 샤크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 00440556
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.