FANDOM


Bahamut Shark
バハムート・シャーク
BahamutShark-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật バハムート・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Bahamūto Shāku
 Tên Hàn 바하무트 샤크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 00440556
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên