FANDOMBait Doll
おとり(にん)(ぎょう)
BaitDoll-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) おとり
にん
ぎょう
 Tên Nhật (Chuẩn) おとり人
にん
ぎょう
 Tên Nhật (rōmaji) Otori Ningyō
 Tên Nhật (Dịch) Decoy Doll
 Tên Hàn 저주 인형
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 07165085
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]