FANDOMBait Doll
おとり(にん)(ぎょう)
</div>
BaitDoll-BP01-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) おとり
にん
ぎょう
 Tên Nhật (Chuẩn) おとり人
にん
ぎょう
 Tên Nhật (rōmaji) Otori Ningyō
 Tên Nhật (Dịch) Decoy Doll
 Tên Hàn 저주 인형
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 07165085
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên