FANDOM


Basic Insect
昆虫人間(ベーシック・インセクト)
BasicInsect-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
昆虫人間
ベーシック・インセクト
 Tên Nhật (Chuẩn) 昆虫人間
ベーシック・インセクト
 Tên Hàn 곤충 인간
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect
 CÔNG / THỦ 500 / 700
 Mã số 89091579
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên