FANDOM


Batteryman Fuel Cell
(ねん)(りょう)(でん)()メン
BatterymanFuelCell-TSHD-EN-R-1E
 Tên Việt Nhiên Liệu Điện Trì Nhân
 Tên Nhật (Kana)
ねん
りょう
でん
ちメン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねん
りょう
でん
メン
 Tên Nhật (rōmaji) Nenryō Denchimen
 Tên Nhật (Dịch) Fuel Batteryman
 Tên Hàn 연료전지맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 0
 Mã số 74730899
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác