FANDOM


Beacon of White
(ひかり)(みちび)
BeaconofWhite-BOSH-EN-SR-LE
 Tên Việt Ánh Sáng Dẫn Lối
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
みちびき
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の導
みちび
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Michibiki
 Tên Nhật (Dịch) Beacon of Light
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 50371210
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]