FANDOM


Beacon of White
(ひかり)(みちび)
BeaconofWhite-BOSH-EN-SR-LE
 Tên Việt Ánh Sáng Dẫn Lối
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
みちびき
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の導
みちび
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Michibiki
 Tên Nhật (Dịch) Beacon of Light
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 50371210
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên