FANDOM


Beast Rage
ビーストレイジ
BeastRage.jpg
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 09999961
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú bạn điều khiển tăng thêm 200 ATK ứng với mỗi quái thú Loại-BeastWinged Beast đã loại ra ngoài của bạn.
English Description
All monsters you control gain 200 ATK for each of your removed from play Beast-Type and Winged Beast-Type monsters.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên