FANDOM


Beautiful Beast Trainer
(うつく)しき()(もの)使(つか)
BeautifulBeastTrainer-B07-JP-C
 Tên Việt Người Thuần Quỷ Xinh Đẹp
 Tên Nhật (Kana)
うつくしき
もの
使
つかい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うつく
しき魔
もの
使
つか
 Tên Nhật (rōmaji) Utsukishiki Mamono Tsukai
 Tên Nhật (Dịch) Beautiful Demon Tamer
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1750 / 1500
 Mã số 29616941
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.