FANDOM


Beautiful Beast Trainer
(うつく)しき()(もの)使(つか)
BeautifulBeastTrainer-B07-JP-C
 Tên Việt Người Thuần Quỷ Xinh Đẹp
 Tên Nhật (Kana)
うつくしき
もの
使
つかい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うつく
しき魔
もの
使
つか
 Tên Nhật (rōmaji) Utsukishiki Mamono Tsukai
 Tên Nhật (Dịch) Beautiful Demon Tamer
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1750 / 1500
 Mã số 29616941
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên